Rekordmange jerver felt av lisensjegere

Ved lisensfellingsperiodens slutt 15. februar var 74 jerver belastet kvotene. Miljødirektoratet vurderer ekstraordinære uttak utover våren.

Stortinget har vedtatt at bestandsmålet for jerv skal være 39 årlige ynglinger i landet totalt.   Foto: Nilsen, Stein Ø.

Nyheter

– Lisensjegere har felt rekordmange jerver i år, og det samlede uttaket er svært høyt. Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden, og det er dermed et mål at flest mulig av uttakene skal gjøres i lisensfellingsperioden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet