Ber Statsforvalteren legge de strengeste utslippskrav til grunn:

Frykter belastning for bedriftene og at attraktiviteten for området reduseres

Sunndal Næringsforening har kommet med et innspill til planene om etablering av et biogassanlegg i Sunndal Næringspark. – All erfaring per dags dato viser at det er knyttet luktplager til denne type produksjon.

Nestleder i Sunndal Næringsforening, Bergsvein Brøske. Næringsforeningen er bekymret for at luktproblematikk knyttet til driften av biogassanlegget, skal være en brems for næringsutvikling i kommunen  Foto: Jon Olav Ørsal

Nyheter

Sunndal Næringsforening (SNF) fremmer i innspillet sine synspunkt i forbindelse med at Ductor AS søker om utslippstillatelse for etablering av biogassanlegg i Sunndal Næringspark, på Håsøran.