Gir 100 000 kroner til Vinnutrappas Venner

– Vi mener dette prosjektet vil ha mange positive effekter for Sunndal, og dermed også for næringslivet i kommunen.
Nyheter

Styret i Sunndal Næringsforening har besluttet å gi 100 000 kr til Vinnutrappas Venner, til realisering av Vinnutrappa.