Folketallet har stabilisert seg:

To kommuner kan notere seg vekst i folketallet

Folketallsutviklingen i Driva-regionen har stabilisert seg etter et kraftig fall i 3. kvartal.

I Surnadal bodde 5873 personer ved inngangen av 2021.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

I tredje kvartal i 2020 mistet Surnadal 44 innbyggere, mens Sunndal mistet 42. Tallene bekymret politikere og næringsliv. Nå er derimot situasjonen mer stabil, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.