Avbestillinger kostet milliarder å erstatte

Aldri før har forsikringsselskapene betalt ut så mye i erstatning for avbestilte reiser.
Nyheter

Tall fra Finans Norge viser en økning i antallet skader på norske reiseforsikringer på over 20 prosent fra året før. I 2020 ble det meldt inn 448 000 skader, en økning på 96 000. Totalt ble det betalt ut mer enn 2,3 milliarder kroner på reiseforsikring i 2020, en liten økning fra året før (0,2 prosent).