Formannskapet vil dekke Bergmesterens saksomkostninger:

Må ut med 156.000 kroner

Formannskapet i Molde mener kommunen må dekke kostnadene Bergmesteren Raudsand AS har hatt for å få kommunen til å omgjøre et vedtak gjeldende deponisaken på Raudsand.

Fikk omgjort vedtak: Kommunedirektøren mener kommunen må betale 156.437 kroner til Bergmesteren for advokatutgifter de har hatt for å få kommunen til å omgjøre et deponivedtak. 

Nyheter

I juni i fjor avslo kommunestyret i Molde en søknad fra Bergmesteren Raudsand om dispensasjon og rammetillatelse for etablering av deponi 2 og tildekking av møllestøvsekker. Kommunestyrets vedtak ble påklaget av advokatfirmaet Mageli ANS opp vegne av Bergmesteren. Den 17. september i fjor tok kommunestyret klagen fra tiltakshaver til følge og fattet vedtak om midlertidig dispensasjon og rammetillatelse.