Den internasjonale kvinnedagen står for tur

Duka for markering med fakkeltog og appell – kjempar for lønsløft og heiltidsarbeid

Parolane vart laga tysdag, så no kan dei som vil gå i fakkeltog på kvinnedagen. 8. mars-komitéen i Sunndal inviterer til ei koronavenleg markering i år.

Paroleverkstad og kampvilje: Måndag 8. mars deler desse damene ut parolar til dei som vil gå i fakkeltog for å markere den internasjonale kvinnedagen. Frå venstre Anne Grethe Kjelstad (LO), Anisa Adam (Ap), Hilde Furre (Ap), Bjørg Anne Hafsås (LO). Foran i midten Oddrun Årflot (SV). Line Karin Smisetfoss (SV) var ikkje til stades då bilete vart teke.   Foto: Tommy Fossum

Nyheter

Tysdag kveld hadde 8. mars-komitéen plakatverkstad, kor dei laga parolar til fakkeltoget dei arrangerer på kvinnedagen.