Personar frå Møre og Romsdal meldte ifrå om 60 millionar i skjulte verdiar

I 2020 tok totalt 212 personar kontakt med Skatteetaten for å rapportere inn uoppførte inntekter og formuar gjennom ordninga frivillig retting.

Divisjonsdirektør Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.   Foto: Skatteetaten

Nyheter

Gjennom ordninga med frivillig retting kan du i ettertid melde frå om formue og inntekt som du ikkje har oppgjeve til Skatteetaten. Dei som får godkjent frivillig retting må betale skatten dei skuldar pluss renter, men slepp straff i form av tilleggsskatt og mogleg politimelding.