Giftfritt Molde om tildekkinga av møllestøvsekkene i Bergmesteren:

- Anser løpet som kjørt

- Når det gjelder Deponi 2 anser vi løpet som kjørt fra vår side. Det sier styreleder Lodve Solholm i Giftfritt Molde.

vaktbikkje: Leder Lodve Solholm i Giftfritt Molde sier de skal være vaktbikkje, men at det nå er opp til miljømyndighetene og politikerne i Molde å følge opp at videre deponering i Bergmesteren gjøres etter gitte tillatelser. Foto Bjørn Brunvoll, RB. 

Nyheter

Solholm mener det nå primært er miljømyndighetene og Molde kommunes politikere og administrasjon sitt ansvar å se til at deponiet etableres og drives i henhold til gitte tillatelser