Deltok på livssynarrangement:

23 personar blir melde

Politiet mistenker at smittevernreglane ikkje vart følgde under eit livssynarrangement.
Nyheter

(Smp): Arrangementet fann stad på søre Sunnmøre langfredag.