Søk elgjakt nå

Elgjakt til høsten? Nå kan du søke på populære jaktterreng hos Statskog.

Statskogs tilbud på storviltjakt legges ut på portalen inatur.no.   Foto: ©J-R.Samuelsen/naturibilder.com

Nyheter

Statskog la 1. april ut 200 tilbud om elgjakt i store deler av landet. Etterspørselen overstiger normalt tilbudet mange ganger.