65 millionar kroner til fylkesvegar – 20 av dei går til utbetring av Folla bru

– Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021.

– No følger vi opp desse forhandlingane og fordeler om lag 65 millionar kroner til utbetring av fylkesvegar som er viktige for tømmertransport. Det vil gi betre vegar for folk og næringstransporten i heile Noreg, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.  Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Nyheter

– No følger vi opp desse forhandlingane og fordeler om lag 65 millionar kroner til utbetring av fylkesvegar som er viktige for tømmertransport. Det vil gi betre vegar for folk og næringstransporten i heile Noreg, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.