Forslag fra regjeringen:

Nå skal det bli lettere å drive med motorsport

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte "banedager". Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. - Pressemelding

Statsråd på ATV: Samferdselsminister Knut Arild Hareide under et besøk til organisasjonen Drive for life i juni 2020.   Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet

Nyheter

Regjeringen la fredag fram forslag om endringer i vegtrafikkloven for Stortinget.