Fengsles for fyllekjøring

  Foto: Arkiv

Nyheter

En mann i slutten av 20-årene fra Indre Nordmøre dømmes av Nordmøre tingrett til 14 dagers fengsel for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Mannen dømmes også til å betale en bot på 30.000 kroner og fradømmes førerrett for ett år.