Forbud fra torsdag - men reglene åpner samtidig for bruk av skjønn

15. april starter det generelle bålforbudet for å forhindre skog- og lyngbranner. Noen steder kan du likevel gjøre opp ild, dersom forholdene tilsier det.

Forbud fra 15. april: Torsdag denne uka inntreffer det generelle bålforbudet her i landet.   Foto: Gard Eirik Arneberg

Nyheter

I Norge er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i perioden fra 15. april til 15. september, med unntak av godkjente bålplasser. Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn.