Utsetter tildelingen av aktivitetstilskudd til lag og foreninger

Sunndal kulturråd mener de fikk fort kort frist til å uttale seg om tildelingen av kulturmidler. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget var enige i at rådet burde få uttale seg.

Rakk ikke uttale seg: – Sunndal Kulturråd insisterer på å bli innrømmet vår rett til å komme med uttale om tildeling av kulturmidler, og at vi får rimelig tid til å gjøre dette, selv om det i praksis vil medføre at TMK ikke kan tildele kulturmidler i sitt møte 21.04.2021, mener styreleder Bjørn Stomsvik.   Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

– Jeg foreslår at vi gjør det kanskje flere vil gjøre, ber om at den utsettes til neste møte. Slik at alle som skal og burde uttale seg når det gjelder fordelingene, får den muligheten. Samtidig vil jeg si at vi kan ikke fotfølge alle lag og råd rundt omkring. for dette er en årlig foreteelse og det er ansvar for egen næring, vil jeg påstå, sa Torgeir Reiten (SV) da saken om tildeling av aktivitetstilskudd i 2021 skulle behandles i møte for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget (TMK).