Nå har utvalg vedtatt om forfatter får fritak fra boplikt eller ei

Teknikk-, miljø- og kulturutvalg (TMK) var enstemmige da de skulle votere over kommunedirektørens innstilling. Forfatteren selv er fornøyd.

Lars Mæhle overtok familiegården på Mæhle, men har ikke mulighet til å bo der fast enda. Han søkte derfor om fritak fra boplikten.  

Nyheter

Ingen ba om ordet før votering i TMK-møtet.