Bøndene er klare med sine lønnskrav

Tirsdag leveres kravene til staten.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.  Foto: Norges Bondelag

Nyheter

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.