Ingen debatt i formannskapet:

Får rive for å bygge noe helt annet

Uten debatt banket politikerne gjennom husplanene i Ålvundfjord.

Det er Tradisjonsbygg AS som på vegne av Janne Ørsund Bruseth har søkt om oppføring av ny enebolig og garasje i Ålvundfjordvegen 156. 

Nyheter

Det er Tradisjonsbygg AS som på vegne av Janne Ørsund Bruseth søkter om dispensasjon fra arealformål LNF og byggegrense mot veg i forbindelse med oppføring av ny enebolig og garasje i Ålvundfjordvegen 156. Eiendommen er i dag bebygd med et bolighus som skal rives. Det er søkt om nybygg av enebolig i to etasjer med tilhørende garasje.