Sviende nederlag i kampen for vern av natur:

- Føler meg holdt som gissel - fører til politikerforrakt

I den nye reguleringsplanen for Syltøran i Røtet i Surnadal måtte et verneverdig strandengområde vike for næringstomter.

Tapåte kampen om grøntområde: Erik L. Moen (MDG) fikk flertall for å bevare strandmyrområdet til høyre i bildet, men administrasjonen tok en omkamp som gjorde at flertallet svingte i andre retningen. Nå er området regulert til industritomt.  

Nyheter

Erik L. Moen (MDG) i Surnadal fikk først flertall i utvalget for Miljø- areal og teknikk for å bevare området som en grønn flekk blant industritomter. Dette fordi det er ytterst få strandengområder igjen i Møre og Romsdal. Saken gikk videre og i den påfølgende saksgangen sier kommunedirektør Knut Haugen han var så freidig at han tok bort den grønne flekken og la inn industritomter der igjen når planen kom til ny behandling. Sjøl om Moen kjempet og argumenterte ble resultatet av neste avstemning flertall for å bygge på strandmyrområdet.