Mener varmgang i deponiet er årsaka:

– Neppe naturlig snøsmelting

Veidekkes miljøgeolog avviser at det er eksplosjonsfare i området til deponi 1 i Bergmesteren på Raudsand.

Tilkomstveg: Vegen opp til deponiet i Bergmesteren er ikke åpen for allmenn ferdsel. 

Nyheter

Facebookgruppa Nei til giftdeponi publiserte for noen dager siden et dronebilde som de mener kan tyde på at det er varmgang i det avslutta deponi 1 i Bergmesteren.