Får fireårig opsjonsavtale på næringsareal

Sunndal kommunestyre har behandlet opsjonsavtalen mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling AS for andre gang. Se hvilke endringer som har blitt gjort i avtalen, siden forrige kommunestyremøte.

Illustrasjon og oversiktsbilde av eiendommen Skarfjell Utvikling vil kjøpe på Ålvundeid. 

Nyheter

Opsjonsavtalen mellom Skarfjell Utvikling og kommunen var til behandling i april, men ble ikke godkjent. Følgende vedtak ble gjort på møtet i april: