Har fått ny tittel:

Nå er han ikke lengre lensmann

Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert om «lensmann»-tittelens erstatter.

Lensmann Olav Halse er ikke lenger lensmann, men politistasjonssjef i Surnadal .Lensmann-tittelen har eksistert i rundt 900 år.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Det vakte diskusjon da Politidirektoratet (POD) i februar offentliggjorde sitt forslag til ny tittel som erstatning for den 900 år gamle «lensmann»-tittelen.