Naboer krever støyskjerming

Naboer langs FV 62 og den snart utvidede Sunndal Industripark krever støyskjermin langs vegen

Jonny Meland (til venstre), Pål Jon Bakk og John Narve Bugge er blant naboene som nå krever støyskjerming mot FV 62 og næringsparken, som vokser.  Foto: Privat

Nyheter

- Ser at Sunndal Næringseiendom (SNE) vil utvide sine næringsarealer ved å omregulere fotballbanen på Håsøran til næringsformål. Næringsparken er snart tomme for arealer, og da står fotballbanen for tur. Sett i lys av den tilsynelatende store aktiviteten som SNE ser for seg de kommende år, med støy og luktproblemer som mulige konsekvenser, så må SNE og Sunndal Kommune iallefall se på støy skjerming, langs FV 62 fra den planlagte rundkjøringa Hoven / industriveien, til Protech ved Tredal skole, skriver naboene i et brev til Sunndal kommune.