Royalbehandlet kleding er friskmeldt av departementet

En seier for produsentene.

Daglig leder ved Talgø MøreTre AS, Hallvard Brusethaug, og alle andre produsenter av royalbehandlet kledening har nå all grunn til å juble.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Etter press fra byggenæring, produsenter av Royalkledning og stortingspolitikerne Trygve Slagsvold Vedum og Jenny Klinge (Sp) har kommunal og næringsdepartementet jobbet virkelig hurtig med å avklare brannklasifiseringen av royabehandlet kledning.