Treindustrien berømmer Regjeringen for rask handling

Regjeringen har i dag kunngjort endringer i regelverket som åpner for løsninger for bygg under oppføring med royalkledning. – Svært positivt bidrag fra Regjeringen.

Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.  Foto: Ingar Sørensen

Nyheter

Regjeringen har i dag i kunngjort endringer i byggteknisk forskrift som åpner for en løsning for bygg under oppføring med royalkledning. Endringene skjer i byggteknisk forskrift (TEK17) §3-1 ved at man her løser opp den absolutte koblingen mellom dokumentforskriften og byggteknisk forskrift. Dette åpner for å gjøre analyse, og eventuelt kompenserende tiltak på de enkelte byggene. Det legger også til rette for tapsbegrensning ved at man ikke må fjerne all royalimpregnert kledning for bygg under oppføring, skriver Treindustrien i en pressemelding.