Nedgang i antall arbeidsledige på Indre Nordmøre

Fortsatt god utvikling i ledigheten i Møre og Romsdal.
Nyheter

Antall arbeidsledige ble redusert i Surnadal og Sunndal i april sammenliknet med mars. Tre færre var uten arbeid i Sunndal, mens 16 fler kom i arbeid i Surnadal. Sett opp mot februar i fjor, koronafri måned, var det flere arbeidsledige i de to kommunene.