Freder skolen i Vistdal:

Foreldre og barn ble hørt

Drifta ved Vistdal skole foreslås videreført, men administrasjonen vil utrede muligheten for å opprette et oppvekstsenter i bygda.

BLIR HØRT: Barn og foreldre i Eikesdal kan glede seg over at de er blitt hørt i forslaget til innstilling til ny skolebruksplan i Molde kommune. Foto: Sigmund Tjelle. 

Nyheter

Dette kommer fram i innstillingen til hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd som kommende mandag skal behandle forslaget til revisjon av skolebruksplanen i Molde kommune. Planen har vært ute på høring, og det er kommet inn godt over hundre høringsuttalelser på de ulike forslagene som der ble listet opp.