E 39 i Møre og Romsdal:

Disse skal utarbeide forprosjekt for bruen over Halsafjorden

Forprosjektene, som innebærer utredning av ulike brukonsepter, skal gi Statens Vegvesen et beslutningsgrunnlag for valg av brukonsept for Halsafjorden og Sulafjorden.

Åtte kontrakter er skrevet i forbindelse med forprosjektet av fjordkryssing over Halsafjorden og Sulafjorden.  Foto: Illustrasjon: Multiconsult.

Nyheter

- Vi har nå brukt cirka tre år på å innhente nødvendig datagrunnlag for fjordene. Datainnsamling over tid gir oss helt nødvendig kunnskap for å kunne å gå videre med å utvikle brukonsepter for de aktuelle fjordene, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen.