Solidarisk sommer på gård

I sommer skal Ote Breines og Hanna Sælensminde Bolstad tilbringe én måned på en gård i Møre og Romsdal. De skal nemlig lære om solidarisk matproduksjon i praksis.

Ote Breines fra Oslo og Hanna Sælensminde Bolstad fra Bergen skal bruke hele juni måned på å jobbe på Brubekken Gårdsmeieri. Dette arkivfotoet er fra setra til gården, som ligger i Torbudalen i Sunndal kommune. Gården ligger på vestsida av Sunndalsfjorden, i ei bratt skråning opp fra fjorden, midt mellom Sunndalsøra og Kristiansund. 

Nyheter

I sommer skal flere unge voksne gjøre solidaritetsarbeid på norske gårder rundt om i Norge gjennom et prosjekt organisert av Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS). Ote Breines fra Oslo og Hanna Sælensminde Bolstad fra Bergen er to av deltakerne, skriver de to deltakerne i en pressemelding.