50.000 i startbonus dreg ikkje sjukepleiarar i ønska grad

Foreslår andre tiltak.

Surnadal sjukeheim  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Surnadal kommune så i 2019 behovet for å rekruttere fleire sjukepleiarar til helse- og omsorgssektoren i kommunen. Ulike rekrutteringstiltak blei vedteke av kommunestyret.