Sjå kven av søkjarane som fekk koronastøtte i Surnadal

Surnadal kommune bevilger covidstøtte til 29 av 31 bedrifter som har søkt. 

Hammerstuene  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Stortinget har løyvd 1,75 milliardar kroner for å sette kommunane betre i stand til å avhjelpe lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.