Avskytinga hjelper - blir færre hjort

Strategien ser ut til å fungere.

Avskyting av hjort på innmark ser ut til å virke.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

I anerkjennelsen av det er for mye hjort i Surnadal blei det lagt en fireårsplan for avskyting av dyr. Den viser tallet på hjort er på veg ned, men ennå ønskes hjortestammen redusert. Kvoten for jakt er i år satt til 750 dyr. Det samme som i fjor.