Disse kan rett til feriepenger fra NAV i 2021

I utgangspunktet får en ikke feriepenger av dagpenger. På grunn av koronasituasjonen har det likevel blitt bestemt at flere som mottok dagpenger i fjor, skal få utbetalt feriepenger fra NAV. Se om det gjelder deg.

Advokatfullmektig hos NITO-advokatene, Malin Rogne. 

Nyheter

Feriepenger opptjenes av det utbetalte det foregående året. Det vil si at feriepenger som utbetales i 2021 ble opptjent i 2020.