Får over ein million til Kavlveg - sjå bilete

Tippemidlar frå eit samla fylkesutval.
Nyheter

Surnadal kommune seier grunnlaget for heile satsinga på Kavlvegen kultursti vart lagt da Riksantikvaren og kultureininga på fylkeskommunen i si tid valde å gå inn med prosjektstøtte for å realisere ein historisk rekonstruksjon av det gamle kulturminnet i myra. Seinare har fleire gjeve støtte. No sist eit samla fylkesutval i Møre og Romsdal som løyvde 1.141.000 kroner i spelemidlar for 2021.