Fiskestart i nye elver

Starten på laksefisket i dei største elvene har skapt optimisme. Natt til tysdag kjem turen til Toåa, Søya og andre mindre elver.

NYTT I TOÅA: Tysdag går starten for den nye organiseringa av fisket i Toåa.   Foto: Svein Sæter

Nyheter

Denne veka har det vore dugnad langs Søya, blant anna med rydding og skilting. I tillegg er det for første gong sett opp ein stasjon for desinfisering av fiskeutstyr. Dugnadsgjengen melder om fin elv og veksande fiskefeber nokre få dagar før fiskestarten.