- Ingen vil ha et anlegg som gir luktproblemer

Ordfører i Sunndal, Ståle Refstie, forstår bekymringene til naboer til det planlagte biogassanlegget.

- Jeg forstår selvfølgelig aksjonsgruppas bekymring, uttaler ordfører Ståle Refstie til Driva.  Foto: Tommy Fossum

Nyheter

- Jeg forstår selvfølgelig aksjonsgruppas bekymring. Ingen vil ha et anlegg som gir luktproblemer på Håsøran. Nå må vi først avvente om Ductor får utslippstillatelse for et biogassanlegg i Sunndal Næringspark, og i så fall på hvilke vilkår. Kommunen har som kjent bedt om strenge vilkår. Så må vi forvente at disse vilkårene blir etterfulgt, og at det straks får konsekvenser for drifta ved et eventuelt anlegg om vilkårene i utslippstillatelsen blir brutt, uttaler Refstie til Driva.