Ductor svarer:

- Panikken er helt uberettiget, svarer Ductor. Sier ja til krav fra aksjonsgruppe

- Innbyggerne på Sunndalsøra skal ikke frykte for Ductor Sunndal sitt biogassanlegg. Frykten bygger på et uriktig saksgrunnlag.

Konsesjonskrav stiller de strengeste krav til Ductor Sunndal for at biogassanlegget ikke blir et luktproblem, skriver Ductor Sunndal i en pressemelding. 

Nyheter

- Panikken er helt uberettiget, og den stammer fra manglende kunnskap, uttaler Mats Borgersen i Ductor Sunndal. Han mener at aksjonsgruppa Nei til biogassanlegg på Håsøran ikke har nok kunnskap og erfaring om biogassprosesser, og har valgt å bygge sin sak på ubegrunnet frykt.