Avganger innstilles på grunn av kaiarbeid

Arbeid ved Kvanne ferjekai påverkar ferje og buss 21.06-28.06

Hybridferje: Ferja Stangvikfjord veksler mellom batteri og dieseldrift. Ferja bruker diesel for å lade batteriene 

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune startar på sikringa av Kvanne ferjekai måndag 21. juni. Det blir arbeid seks netter frå kl. 21.15 til kl. 05.15 i løpet av to veker, heiter det i ei melding frå Møre og Romsdal Fylkeskommune..