ROBEK-kommunen med tiltaksliste og kuttforslag:

Foreslår å legge ned barnehagen – igjen

Heim kommune er pålagt å utarbeide en tiltaksplan for hvordan kommunen skal nå økonomisk balanse. I denne plana ligger blant annet forslag om nedlegging av Halsanaustan barnehage, samt utredning av Halsa legevakt og strukturen ved HIPS.

På kuttlista: Halsanaustan barnehage er igjen foreslått nedlagt, et knapt halvår etter at den sist ble berget fra nedlegging. 

Nyheter

Som følge av at Heim kommune havnet på ROBEK-lista har Statsforvalteren pålagt kommunen å utarbeide en tiltaksplan for hvordan kommunen skal nå økonomisk balanse. Denne tiltakslista var en av sakene formannskapet behandlet tirsdag.