Prisene til værs - og salget øker

Eksporten av trelast faller med hele 10,8 % og eksporten av sagtømmer øker med 10,8 % sammenlignet med samme periode i fjor.

- Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien. 

Nyheter

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 1,6 % prosent i mai sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.