Nå blir det billigere å reise med ferjen

Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt at det ferjetakstene skal reduseres med 25 % på fylkesvegferjene.

  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Fra torsdag blir både fylke- og riksveiferjene billigere.