Retter en stor takk til alle som har bidratt til drivstoffanlegget

Surnadal båtforening har tatt et stort løft.

Flott anlegg: Leder Roald Røe i Surnadal småbåtforening takker alle som har bidratt til løftet det er i småbåthavna i Surnadal, å få på plass eget drivstoffanlegg. OBS kun for båter.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Surnadal Båtforening Drivstoff AS har fått på plass drivstofftank med pumpe i småbåthavna i Surnadal. Den rommer 14.000 liter diesel og 6.000 liter bensin. Anlegget har kostet 600.000 kroner. Halvparten av summen er egne midler pluss tilskudd, den andre halvparten er lån i banken. Surnadal Båtforening synes de har kommet rimelig ut av det og tror anlegget er nedbetalt på 2–3 år.