Mange moskuskalver på Dovrefjell

Sommerens kalvetelling viser at produksjonen i moskusbestanden på Dovre er den høyest registrerte noen gang.

Miljødirektoratet har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge, og gjennomfører tellinger tre ganger i året. 

Nyheter

– Tellinga viser at det nå er 0,81 kalv per voksen moskusku. Vi har aldri sett så høye tall tidligere. Til høsten teller vi på nytt for å se om det er behov for reguleringstiltak for å holde vinterbestanden på bestandsmålet, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, i en pressemelding.