Om vêrdagar og handverk:

Regnvêrsdagane på primstaven

Desse vêrdagane kjem på rekkje og rad i slutten av juli – alle med denne oppgåva å melde regn i uminnelege tider framover. Margit Langli Wiik på Hendset i Heim lagar primstavar der merkedagane er avmerkt.

Verdagar i juli: Margit Langli Wiik har med seg handverkargenet frå pappa Jon Langli, og tok over tilverkinga av primstavar – som kan vere greitt å kike på i tider med mange merkedagar. 

Nyheter

20. juli – Marit Vassause – namnet på merkedagen viser kva det handlar om – regn og vanskar med høytørken utover sommaren om det regnar akkurat denne dagen.