Brudd på hovedvannledningen

Berører husstander på Grøa og Løkja.

Illustrasjonsbilde. 

Nyheter

Aura Avis skriver lørdag at det er et hovedledningsbrudd på vannforsyningen ved Løykja kapell, og at abonnenter i hele Løykja- og Grøa-området er berørt.