Ønsker å få i gang gågruppe

Surnadal demensforening og helselag er full av ideer.

Liv Botten og styret i Surnadal Demensforening og Helselag inviterer til medlemsmøte full av nye ideer. 

Nyheter

Surnadal demensforening- og helselag har opp gjennom årene gjort mye for demenssaken og beboerne ved Surnadal sjukeheim. Utallige tusen kroner er samlet inn og brukt på behandlende utstyr, hjelpemidler og velferd. Foreningen ønsker å fortsette det gode arbeidet. Og kommer nå med ideer på aktiviteter for å gjøre hverdagen bedre for beboerne ved sjukeheim og heimeboende med demens.