Ber kommunestyret godkjenne leilighetsbygg på denne tomta

Hovedutvalget for Miljø-areal og teknikk har avvist søknaden to ganger.

Stridens kjerne: Noen vil ha leiligheter, andre eneboliger på denne tomta. Nå skal kommunestyret ta stilling til et leilighetsprosjekt med 14 boenheter her.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Det er Setra Surna AS som eier og ønsker å utvikle tomta Moavegen 21 på Skei i Surnadal. Utbygger ønsker å bygge et leilighetshus på tomta. De har søkt om å sette i gang et reguleringsarbeid. Naboer og hovedutvalget for miljø, -areal og teknikk mener området er regulert til småhusbebyggelse og ønsker derfor ikke å gi tillatelse til et reguleringsarbeid for leilighetsbygg. Saka har vært behandlet to ganger i MAT, og begge ganger har utvalget sagt nei. Nå ber kommunedirektøren kommunestyret å gi utbygger tillatelse til å starte reguleringsplanarbeidet med tanke på å bygge leiligheter.