Dette er de vanligste konspirasjonsteoriene – og derfor tror folk på dem

– Før synes folk vi forsket på noe sært og at konspirasjonsteorier var morsomme. I dag har vi skjønt at de kan mobilisere hat, true demokratiet og motivere til terror og vold, sier konspirasjonsteori-ekspert Terje Emberland.

Forsker på konspirasjonsteorier:Terje Emberland er reglionshistoriker og forsker ved Senter for Holocaust og livssynsteorier, og en av forfatterne bak boka «Hva er konspirasjonsteorier».   Foto: Vera Henriksen

Nyheter