Fortsett sikringa på ferjekai – innstiller avgangar

Møre og Romsdal fylkeskommune fortsett sikringa på Kvanne ferjekai. No er det sjøbotnen som skal sikrast mot utvasking. Frå måndag 20. september blir det innstilte avgangar frå kl. 21.15 og resten av kvelden i tre veker.

I arbeidsperiodane blir siste avgang frå Rykkjem kl. 21. 00 med retur frå Kvanne kl. 21. 15.   Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Unntaket er laurdag kveld/natt til søndag når ferja går som normalt, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.